ปัญหาชื่อ Network เปลี่ยนเป็น eth2, eth3 ใน CentOS 6

หากระบบปฎิบัติการ CentOS สร้างไฟล์ Config network ซึ่งแทนที่จะเป็น eth0, หรือ eth1 ตามลำดับ แต่ปรากฏว่าระบบสร้างไฟล์ Config network eth2, eth3 หรืออื่นๆ แต่ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง แต่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรเริ่มที่ eth0, eth1 ตามลำดับ

ifconfig

ifconfig

ปัญหานี้เกิดจากการ Ghost Hard disk จากลูกหนึ่งไปยังลูกหนึ่งซึ่งไม่ได้ Ghost ผ่านระบบ Network ซึ่งทำให้ Hard disk ตัวลูกหลังจาก Ghost จากต้นฉบับได้ค่า Config network เหมือนกันกับเครื่องต้นฉบับเดะๆ ซึ่งเมื่อ Linux ทำการบูต Network จะทำการตรวจสอบค่า Mac Address เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ตรงระบบจึงจำการสร้างไฟล์ Config ขึ้นมาใหม่และใช้ชื่อไฟล์ eth?? ซึ่งจะไม่ซ้ำกับของเก่าที่ระบบสร้างไว้ใน Hard disk ตัวต้นฉบับ

Continue reading